Owganystanda Prezident Ganiniň gatnaşmagynda geçirlen mitinge guralan hüjümde 24 adam ýogaldy

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady

Owganystanda Prezident Ganiniň gatnaşmagynda geçirlen mitinge guralan hüjümde 24 adam ýogaldy

Owganystanda Prezident Eşref Ganiniň gatnaşmagynda geçirlen saýlaw mitingine guralan bombaly hüjümde 24 adam ýogaldy

Prezident Ganiniň saglyk ýagdaýynyň gowudygy nygtaldy

 Prezident Ganiniň Parwan welaýatynyň Jengel Bag etrabynda geçiren mitinginde polis ulagyna goýlan bomba ýaryldy

Wakada ilkinji kesgitlemelere görä, 24 adam ýogaldy, 30-dan gowrak adam ýaralandy

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady

Owganystanda 28-nji sentýabrda prezident saýlawy geçirler

 

 Degişli Habarlar