Ysraýyl Hamasa degişli harby merkeze howa hüjümini guraldy

Gazadan Ysraýyla atylan raketalara jogap hökmünde Hamasa degişli ýerleriň nyşana alynandygy nygtaldy

Ysraýyl Hamasa degişli harby merkeze howa hüjümini guraldy

 

Ysraýylyň harby uçarlary tarapyndan Gazanyň demirgazygynda Hamasa degişli harby binalaryň ýerleşýän merkezine howa hüjümi guraldy.

Ysraýylyň harby goşuny tarapyndan berlen beýanatda, Gazadan Ysraýyla atylan raketalara jogap hökmünde Hamasa degişli ýerleriň nyşana alynandygy nygtaldy

Beýanatynda Ysraýylyň harby goşunynyň ýurduna garşy bolan hereketlere jogap bermäge dowam etjekdigi bellenildi.


Etiketkalar: howa hüjümi , Hamas , Ysraýyl

Degişli Habarlar