Husiler, Saud Arabystanynda harby merkeze hüjüm gurandyklaryny mälim etdi

Saud Arabystany tarapyndan mesele hakynda heniz hiç hili beýanat berilmedi

Husiler, Saud Arabystanynda harby merkeze hüjüm gurandyklaryny mälim etdi

Ýemendäki Husiler, Saud Arabystanynyň Jazan etrabyndaky harby merkeze hüjüm gurandyklaryny mälim etdi.

Husileriň Al Mesire kanalynda berlen habara görä, Husiler Saud Arabystanynyň Jazan etrabyndaky harby merkeze hüjüm gurady

Wakada Saud Arabystanky birnäçe esgeriň ýogalandygy we ýaralanandygy öňe sürüldi.

Saud Arabystany tarapyndan mesele hakynda heniz hiç hili beýanat berilmediDegişli Habarlar