ÝPG/PKK bilen Azat Siriýa goşunynyň arasynda çaknyşyk boldy

zat Siriýa goşuny guramanyň Mare etrapçasyna girmegine rugsat bermedi

ÝPG/PKK bilen Azat Siriýa goşunynyň arasynda çaknyşyk boldy

 

Ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK bilen Azat Siriýa goşunynyň arasynda Siriýanyň Tel Ryfat etrapçasynda çaknyşyk boldy

ÝPG/PKK düýn gije Kilisiň garşysynda ýerleşýän Siriýanyň Azez etrapçasynyň günortasyndaky Mare geçmek üçin hüjüm gurady

Basyp alyşlygy astyndaky Tel Ryfatdan hüjüm guran ÝPG/PKK bilen Azat Siriýa goşuny Mareniň günorta günbatarynda ýerleşýän Şyh İsa we günortadaky Harbil etrapçalarynda agyr ýaraglar bilen çaknyşykdy

Azat Siriýa goşuny guramanyň Mare  etrapçasyna girmegine rugsat bermedi.

Azat Siriýa goşuny bilen ÝPG/PKK-niň arasynda bolan çaknyşykda 2 esger ýaralandy

“Zeýtun şahasy” operasiýasy netijesinde Afrinden çykarlan ÝPG/PKK, etrabyň günorta günbataryndaky Tel Rifatdaky basyp alyşlygyny dowam etdirýär.

Terror guramasy Tel Rifatdan Azat Siriýa goşunyň gözegçiligi astyndaky ýerlere ýygy-ýygydan hüjüm guraýar

 

 

 Degişli Habarlar