Siriýadan Ysraýyla raketa hüjümi guraldy

" Eýran tarapyndan goldanýan toparlar tarapyndan guralan raketa hüjümlerinden Siriýanyň hökümeti jogapkär"

Siriýadan Ysraýyla raketa hüjümi guraldy

Ysraýylyň harby goşuny, Siriýadan Ysraýyla raketa hüjüminiň guralandygyny habar berdi

Harby goşun tarapyndan berlen beýanata görä, şu gün ir ertir Siriýanyň paýtagty Damaskyň çetki etraplaryndan Ysraýyla raketa hüjüminiň guralandygy nygtaldy

Beýanatda atylan raketalaryň hiç biriniň Ysraýylyň serhetlerine çenli gelmändigi bellenildi.

Beýanatda Eýran tarapyndan goldanýan toparlar tarapyndan guralan raketa hüjümlerinden Siriýanyň hökümetiniň jogapkärdigi ýatladyldy

 

 

 

 Degişli Habarlar