Pakistanda howpsyzlyk merkezine guralan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy

Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy

Pakistanda howpsyzlyk merkezine guralan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy

Pakistanyň demirgazyk gündogarynda ýerleşýän Daraban Kalan etrabynda howpsyzlyk merkezine guralan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy.

Daraban Kalanda ýaragly 8 adamyň howpsyzlyk merkeziniň golaýyna çenli gelip çem gelen ýere ot açandygy nygtaldy

Hüjümde ýangyç bekedindäki 2 adamyň ýogalandygy we asuda ilatdan ýaralananlaryň bardygy bellenildi

Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy

 

 Degişli Habarlar