Indoneziýada ýer titremesi boldy

Indoneziýanyň Ýawa adasynyň golaýynda 6,8 bal ululygynda ýer titremesi boldy

1247037
Indoneziýada ýer titremesi boldy

ABŞ-nyň Geologiýa ylmy-derňew merkezi, güýç merkezi Tugu Hiliriň 105 km günorta-günbatarynda bolan 6,8 bal ululygyndaky ýer titremäniň ýeriň 42,8 km aşagynda emele gelendigini habar berdi. 

Ýer titremeden soň sunami duýduryşy berildi. 

Resmiler, şol sebäpli kenar ýerlerde ýaşaýan adamlardan beýik ýerlere çykmagyny isledi. 

 Degişli Habarlar