Hindistanda sil sebäpli ýogalanlaryň sany 109 adama ýetdi

Kaziranga milli seýilgähiniň 90 göterimi suwyň aşagynda galdy, 1 pil bilen 30-a golaý haýwan öldi

1238152
Hindistanda sil sebäpli ýogalanlaryň sany 109 adama ýetdi

 

Hindistanyň gündogarynda we demirgazyk gündogarynda sil sebäpli ýogalanlaryň sany 109 adama ýetdi.

Hindustan Taýmes gazetiniň berýän habaryna görä, ýolbaşçylar güýçli ýagyşlar bilen gelen sil sebäpli ýogalanlaryň sanynyň 109 adama ýetendigini habar berdi.

Mizoram welaýatynda 32 oba siliň aşagynda galdy we azyndan müň maşgala başga ýere göçürildi.

Assamdaky Kaziranga milli seýilgähiniň 90 göterimi suwyň aşagynda galdy, 1 pil bilen 30-a golaý haýwan öldi

 

 

 Degişli Habarlar