Hindistanda 4 gatly bina ýykyldy

100 ýyllyk taryhy binanyň harabalygynda 40-dan gowrak adam halas edilmegine garaşýar

Hindistanda 4 gatly bina ýykyldy
Hindistanda 4 gatly bina ýykyldy
Hindistanda 4 gatly bina ýykyldy

Hindistanda 4 gatly bina ýykyldy

Hindistanyň Mumbai şäherinde ýykylan 4 gatly binanyň harabalygynyň aşagynda galan 40 adamdan 2-siniň jansyz bedeni çykaryldy

Hindistanyň Mumbai şäherinde 4 gatly bina ýykyldy

Milli apatlara garşy göreş edarasy harabalygyň aşagynda galanlaryň gyssagly halas edilmegi üçin işe girişdi.

Gözleg we halas ediş işlerinde 2 adamyň jansyz bedeni tapyldy

100 ýyllyk taryhy binanyň harabalygynda 40-dan gowrak adam bolsa halas edilmegine garaşýar.

Dünýäniň iň köp ilatly şäherlerinden biri bolan Mumbaide binalaryň howpsyzygy meselesi esasy kynçylyklardan biri hökmünde görülýär

 

 

 

 

 

 


Etiketkalar: harabalyk , bina , Hindistan

Degişli Habarlar