Peru Wenesuela maslahatyna ýer eýeçiligini eder

Wenesuelada başdan geçirilýän syýasy krizis Peruda ara alnyp maslahatlaşylar

1230193
Peru Wenesuela maslahatyna ýer eýeçiligini eder

 

Peru Türkiýe bilen birlikde birnäçe ýurdy Wenesuelada başdan geçirilýän syýasy krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin paýtagt Lima çagyrdy.

Perunyň Daşary işler ministri Nestor Popolizio, Wenesuelada taraplaryň arasynda gepleşigiň geçirilmegi we täze saýlawlara goldaw bermek maksady bilen liderlere çagyryş berdi.

Popolizio, Türkiýe, Hytaý, Russiýa, Kuba we Boliwýa ýaly birnäçe ýurdy Wenesueladaky syýasy krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin 6-njy awgustda Lima çagyrdy.

Maslahata Wenesueladan hiç kim çagyrylmady

 

 

 Degişli Habarlar