Russiýa Trampyň Eýrana garşy girizjek täze sanksiýalary barada beýanat berdi

Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergeý Rýabkow, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň Eýrana garşy täze sanksiýalar girizjekdigi baradaky sözleriniň üstünde durup geçdi

Russiýa Trampyň Eýrana garşy girizjek täze sanksiýalary barada beýanat berdi

Ýurdyň paýtagty Moskwada beren beýanatynda, ABŞ-nyň diýalog gurmagyň ýerine Eýrany dowamly häsýetde sanksiýalar bilen gorkuzýandygyny aýdan Rýabkow: “ABŞ-nyň Eýrana garşy täze sanksiýalary ýagdaýy erbetleşdirer. Bu oýlanyp edilen pozisiýanyň netijesidir” diýip belledi.

Sergeý Rýabkow, 28-nji iýunda Awstriýanyň paýtagty Weneada Kompleksleýin umumy hereket plany bilen baglanşykly geçirilmegi meýilleşdirilen maslahatyň kyn şertlerde geçjekdigini aýdyp: “Ylalaşygyň ýewropaly tarapdar ýurtlary, Eýrana bolan pozisiýasyny berkitmek üçin ABŞ bilen bilelikde oýun oýnamaga başlady” diýdi.


Etiketkalar: Eýran , Moskwa , Russiýa

Degişli Habarlar