Ýemende Husilere degişli raketa ammaryny we harby merkezleri nyşana alyndy

Saud Arabystanynyň halkara Abha howa menziline Husiler tarapyndan guralan hüjümde 26 adam ýaralanypdy

Ýemende Husilere degişli raketa ammaryny we harby merkezleri nyşana alyndy

Saud Arabystanynyň öňbaşçylygyndaky hyzmatdaş güýçleri, Halkara Abha howa menziline guralan hüjümden soň Ýemende Husilere degişli raketa ammaryny we harby merkezleri nyşana aldy

Hyzmatdaş güýçleriniň Al Arabiýa kanalynda berlen habarda, raketa ammarlary bilen birlikde raketa önümçilik merkezleriniň we terror guramalarynyň daşary ýurtly hünärmenleriniň bolýan merkezleriniň bombalanandygy ýatladyldy.

Saud Arabystany çarşenbe güni Asir etrabyndaky halkara Abha howa menziline Ýemendäki Husiler tarapyndan guralan hüjümde 26 adamyň ýaralanandygyny mälim edipdi

Husiler hem Saud  Arabystanynyň halkara Abha howa menziline raketa atandyklaryny habar beripdi.

 Degişli Habarlar