Owganystanyň paýtagtyndaky metjitde bombaly hüjüm guraldy

Owganystanyň paýtagty Kabuldaky metjitleriň birinde jumga namazy okalýan mahaly guralan bombaly hüjümde 1 din alymyň ýogalandy, 16 adamyň bolsa ýaralanandygy aýan edildi

Owganystanyň paýtagtyndaky metjitde bombaly hüjüm guraldy

Içeri işler ministrliginiň metbugat sekretary Nasrat Rahimi, metbugata beren beýanatynda, Kabuldaky El Takwa metjidinde jumga namazy okalýan mahaly guralan bombaly hüjümde 1 din alymynyň ýogalandygy, 16 adamyň bolsa ýaralanandygy beýan edildi.

Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan ýok.Degişli Habarlar