Siriýada düýn agzaçar wagty guralan hüjümde 5 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy

Idlibde çaknyşyksyz zolakda ýerleşýän Jisir Aş Şugur etrabynda bazar ýerine düýn agzaçar wagty hüjüm guraldy

Siriýada düýn agzaçar wagty guralan hüjümde 5 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy

Siriýada Asada tabynlykdaky güýçlere degişli uçarlaryň Idlibde çaknyşyksyz zolakda ýerleşýän Jisir Aş Şugur etrabynda bazar ýerine düýn agzaçar wagty guralan hüjümde 5 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy.

Ýerli çeşmelerin berýän habaryna görä, Asada tabynlykdaky güýçlere degişli harby uçarlar, Idlib welaýatynyň demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Jisir Aş Şugur etraby bilen birlikde Al Kebine we Termele obalaryna hüjüm gurady

Jisir Aş Şugur etrabynda bazar ýerine düýn agzaçar wagty guralan hüjümde 5 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy.

 

 

 Degişli Habarlar