ÝPG/PKK Siriýanyň demirgazygynda tuneller gazmaga dowam edýär

Ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK Siriýanyň demirgazygynda basyp alan ýerlerinde tuneller gazmaga dowam edýär

1183690
ÝPG/PKK Siriýanyň demirgazygynda tuneller gazmaga dowam edýär

ÝPG/PKK-nyň guramanyň Manbij we Aýnularab (Kobani) etraplaryndaky tunel gazýandygy baradaky wideony 2018-nji ýylyň dekabr aýynda alynypdy.  

Guramanyň dowam edýän tunel gazuwlary şu gün hem wideo alyndy.

ÝPG/PKK ady agzalan etraplardaky bar bolan tunelleri uzadýar we täzelerini gazmaga dowam edip, bu işler Türkiýe serhediniň golaýyndaky Tel Abýatdan, Rasulýan, Kamyşly we Malikiýýe çenli aralykdaky ýerlerde dowam etdirýär.

Terror guramasy Türkiýäniň serhet birikmeleriniň golaýynda Siriýanyň territoriýasynda hem tunel gazmak işlerini dowam etdirýär.

Ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK, bu ýol bilen Türkiýäniň Ýewfrat derýasynyň gündogaryna guramagy ähtimal harby operasiýa garşy taýýarlyk görýär.


Etiketkalar: #ÝPG/PKK , #tunel , #Siriýa

Degişli Habarlar