Ortaýer deňzinde bosgunlary alyp barýan gaýygyň 45 adam ýogaldy

Geçen ýyl 57 müň bosgun Ortaýer deňzinden geçip Ispaniýa barypdy

Ortaýer deňzinde bosgunlary alyp barýan gaýygyň 45 adam ýogaldy

Ortaýer deňzinde Ispaniýa gitmäge çalşan bosgunlary alyp barýan gaýygyň batmagy sebäpli 45 adam ýogaldy.

Marokkonyň kenarýaka howpsyzlyk güýçleri 21 bosgunyň halas edilendigini habar berdi.

Geçen ýyl 57 müň bosgun Ortaýer deňzinden geçip Ispaniýa barypdy.

Şol bosgunlaryň esasy böleginiň Marokkodan ýola çykandyklary nygtalýar

Halkara Göç guramasyna görä, geçen ýyl Ortaýer deňzinde 2300 bosgun ýogaldy


Etiketkalar: bosgun , Marokko , Ispaniýa

Degişli Habarlar