49 adamyň ganhory Tarrant saklandy

Terrorçy Tarrant 5-nji aprele çenli göz tussaglygynda saklanar

49 adamyň ganhory Tarrant saklandy

Täze Zelandiýanyň Kraýstçerç şäherindäki iki metjide hyýanatçylykly hüjüm guran terrorçy Brenton Harrison Tarrant saklandy

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň berýän habaryna görä, Kraýstçerç şäherindäki Al Nur we Linwood metjitlerinde Juma namazy okalýarka 49 adamy öldüren 40 adamy ýaralan Awstraliýaly Tarrant hakynda kazyýet işi gozgaldy.

Berk howpsyzlyk çäreleri astynda kazyýete getirlen terrorçy Tarrant 5-nji aprele çenli göz tussaglygynda saklanar

 

 Degişli Habarlar