Täze Zelandiýada metjide guralan hüjümde 40 adam ýogaldy

Metjitde 200 adamyň bardygy aýgylýar

Täze Zelandiýada metjide  guralan hüjümde 40 adam ýogaldy

Täze Zelandiýanyň Kristçerç şäherinde möminler Juma namazyny okaýarka guralan hüjümde 40 adam ýogaldy.

Metjitde 200 adamyň bardygy aýgylýar

Hüjüm bilen arabaglanşykly biri zenan 4 adam saklandy.

Premýer ministr Ardern “Şu gün ýurdumyzyň iň garaňky günlerinden biri” diýdi.

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, 40 adamyň ýogalandygyny habar berýär.

Hüjümden soň käbir mekdeplerde okuwlara arakesme berildi, halkyň metjitlere gitmezlikleri islendi.

 Degişli Habarlar