Halkara Mýunhen Howpsyzlyk maslahatynyň geçirilýän ýeri bolan Mýunhende ýöriş geçirildi

Germaniýada 55-nji Halkara Mýunhen Howpsyzlyk maslahatynyň geçirilýän ýeri bolan Mýunhen şäherinde protest ýöriş geçirildi

1146955
Halkara Mýunhen Howpsyzlyk maslahatynyň geçirilýän ýeri bolan Mýunhende ýöriş geçirildi

4 müň demonstrantyň gatnaşan ýörüşinde "Siziň söweşiňizi biz islemeýäris", "NATO-nyň aýyryň. Ýarag eksportyny bes ediň", "Wenesueladan eliňizi çekiň", "Palestinalylar üçin adalat" ýazgyly şygarlar göterildi. 

Giň gerimli howpsyzlyk çäreleri görülen ýörişde, dünýä derejesinde ýaraglanma ýayryşynyň bes edilmegi islendi. 

Protest ýöriş Marienplatzda tamamlandy. 

 Degişli Habarlar