Watikandan Pars aýlag ýurtlaryna ilkinji sapar guralýar

Papa Fransisk Abu Dabiniň Şasy Muhammed Bin Zaýid Al Nahýanyň çakylygyna laýyklykda Birleşen Arap Emirliklerine bardy

Watikandan Pars aýlag ýurtlaryna ilkinji sapar guralýar

 

Katolikleriň ruhany lideri we Watikanyň Döwlet baştutany Papa Fransisk Abu Dabiniň Şasy Muhammed Bin Zaýid Al Nahýanyň çakylygyna laýyklykda Birleşen Arap Emirliklerine bardy.

Katolikleriň ruhany liderini Abu Dabiniň Halkara howa menzilinde Mirasdar Şazada Al Nahýan garşylady.

Papa Fransisk Abu Dabide üç gün dowam etjek saparynyň çäginde dinerlara dialog temaly maslahata gatnaşar we Şyh Taýýip bilen duşuşar

Papa Fransisk, Pars aýlag ýurtlaryna sapar guran ilkinji Papa boldy.

Papanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Katolik buthanasyna hem barmagyna garaşylýar.

 

 

 

 

 Degişli Habarlar