ÝPG/PKK durmuş gurup, daşary ýurda gitjeklerden müň dollar paç alar

Ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK Siriýada basyp alan ýerlerinde ýaşaýan zenanlardan biri bilen durmuş gurup, daşary ýurda gitjeklerden müň dollar paç alar

1128571
ÝPG/PKK durmuş gurup, daşary ýurda gitjeklerden müň dollar paç alar

Ýerli çeşmelerden alynan maglumata görä ÝPG/PKK Siriýada ýaşamaýan, emma gurama tarapyndan basylyp alynan ýerlerde ýaşaýan zenanlardan biri bilen durmuş gurup, ony Siriýadan daşary ýurda alyp gitmek isleýän her bir adamyň müň dollar tölemegi üçin işe girişdi.

Gurama uzak möhletden bäri basylyp alynan sebitden daşarda ýaşaýanlardan hem paç almak isleýär. Saklanan adam beýan eden wagtynda yzyna dolanman halatynda zamun alan güwäçisinden paç soraýar.

ÝPG/PKK Siriýanyň üçden bir bölegine golaýyny basyp aldy.

Guramanyň basyp alan ýerlerinde esasan araplar ýaşaýar. Ýaşlar bilen zor bilen harby tälime goşýan gurama, garşy durýanlary zamun alýar. Ele geçiren ýerlerinde ýaşaýanlaryň öýlerini elinden alýar. Ýaşaýjylary bolsa agyr şertlerde ýaşamaga mejbur edýär.Degişli Habarlar