ABŞ Marokko 1,25 milliard dollarlyk, Polşa bolsa 655 million dollarlyk ýarag satar

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygy Marokko 1,25 milliard dollarlyk, Polşa bolsa 655 million dollarlyk ýaragyň satylmagy baradaky karary tassyklady

1097961
ABŞ Marokko 1,25 milliard dollarlyk, Polşa bolsa 655 million dollarlyk ýarag satar

ABŞ-nyň Goranyş we howpsyzlyk gullugy tarapyndan berlen beýanatda, Döwlet sekretarlygynyň Marokkonyň ýaragly güýçleriniň hataryndaky 162 “Abram tankynyň döwrebaplaşdyrylmagy üçin Marokko 1,25 milliard dollarlyk ýaragyň satylmagy baradaky karary tassyklandygy nygtaldy.

Beýanatda Döwlet sekretarlygynyň Polşa hem 20 HMARS raketa ulgamy üçin 655 million dollarlyk ýaragyň satylmagyny tassyklandygy bellenildi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygy hepdäniň başynda bolsa Müsüre 1 milliard dollarlyk 10 sany AH-64 kysymly “Appaçe” dik uçarynyn satylmagyna rugsat beripdi.Degişli Habarlar