Tramp “Jemal Kaşykçynyň ýagdaýyna alada bildirýärin” diýdi

“Bu meselä uly alada bildirýärin. Meseläniň gysga wagtda çözülmegini isleýärin”

1065117
Tramp “Jemal Kaşykçynyň ýagdaýyna alada bildirýärin” diýdi

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp Saud Arabystanly žurnalist “Jemal Kaşykçynyň ýagdaýyna alada bildirýärin” diýdi

Tramp Ak Tamda 2-nji oktýabrda Saud Arabystanynyň Stambuldaky Baş konsullygyna girenden soň habar alynmadyk Waşington Post gazetiniň žurnalisti Kaşykçynyň ýagdaýy barada beýanat berdi.

Tramp “Bu meselä uly alada bildirýärin. Meseläniň gysga wagtda çözülmegini isleýärin” diýdi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýk Pompeo bolsa Saud Arabystanynyň hökümetine žurnalist Jemal Kaşykçynyň ýitmegi melesinde gozgalan derňew işine goldaw bermegi barada çagyryş berdi.

Pompeo mesele hakynda beren ýazmaça beýanatynda Kaşykçynyň ýagdaýy barada gapma-garşy habarlaryň gelip gowuşýandygyny nygtady.

 Degişli Habarlar