Eýran Idlib operasiýasyna gatnaşmaz

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Behram Kasymi Siriýada Asada tabynlykdaky güýçleriň Idlib sebitine guramagy ähtimal operasiýa gatnaşmajakdyklaryny habar berdi

Eýran Idlib operasiýasyna gatnaşmaz

Prezident rejep Taýýip Erdogan we Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, Eýranyň paýtagty Tähranda geçirilen Üçtaraplaýyn maslahatdan soň, 10 günüň içinde 2-nji gezek Siriýa meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin Russiýanyň Soçi şäherinde duşuşyk geçirýän sagatlary, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Behram Kasymi, Idlib bilen bagly möhüm beýanat berdi. 

Behram Kasymi metbugat işgärlerine beren beýanatynda ýurdunyň Idlibde geçirilmegi ähtimal operasiýa gatnaşmak islemeýändigini belledi. 

 


Etiketkalar: Idlib , Eýran , Behram Kasymi

Degişli Habarlar