ABŞ-da bankda guralan ýaragly hüjümde 4 adam ýogaldy

Hüjümçiniň bankda çem gelen ýere ot açmagy netijesinde 4 adam ýogaldy

ABŞ-da bankda guralan ýaragly hüjümde 4 adam ýogaldy

ABŞ-nyň Ohio ştatynda ýaragly hüjümçiniň bankda çem gelen ýere ot açmagy netijesinde 4 adam ýogaldy.

Howpsyzlyk güýçleri banka giren hüjümçiniň çem gelen ýere ot açmaga başlandygyny, wakada hüjümçi bilen birlikde 4 adamyň ýogalandygy, 5 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Beýleki tarapdan ýaragly hüjümçiniň öz janyna kast edip etmändigi ýada howpsyzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürlendigi heniz bilinmeýär.

 Degişli Habarlar