Tramp ýurdunyň ykdysady çökgünligi başdan geçirýän Argentina goldaw berjekdigini nygtady

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp ýurdunyň ykdysady çökgünligi başdan geçirýän Argentina goldaw berjekdigini nygtady

Tramp ýurdunyň ykdysady çökgünligi başdan geçirýän Argentina goldaw berjekdigini nygtady

Tramp Ak Tamyň internet saýtynda berlen ýazmaça beýanatda, Argentinanyň Prezidenti Makri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigini nygtady.

Ýurdunyň agyr günleri başdan geçirýän Argentina güýçli goldaw bermäge dowam etjekdigini nygtan Tramp: “Argentina, ABŞ-nyň  uzak ýyllardan bäri NATO agza bolmadyk strategik hyzmatdaşy. Prezident Makri ykdysady kynçylyklara garamazdan uly işleri durmuşa geçirýär. Prezident Makra uly ynam bildirýärin we Argentinanyň ykdysady kynçylyklaryny çözmek üçin Halkara pul gaznasy bilen işleşmegine goldaw berýärin” diýdi.

Braziliýadan we Meksikadan soň Latin Amerikanyň ykdysady taýdan 3-nji uly ýurdy bolan Argentina, pesonyň täze ýyldan bäri kümmetini ýitirmegi sebäpli ykdysady çökgünligi başdan geçirýändigi üçin Halkara pul gaznasyna ýüz tutupdy.

Halkara pul gaznasy Argentinanyň ýüz tutmasy sebäpli 50 milliard dollaryň karzyň berilmegini göz öňünde tutýan 3 ýyllyk stand-bý şertnamasyny iýun aýynda tassyklapdy.


Etiketkalar: Argentina , Donald Tramp

Degişli Habarlar