Russiýanyň Irkutsk sebitindäki dikuçar heläkçiliginde 3 adam ýogaldy

Dikuçaryň näme sebäpli ýere gaçandygyny anyklamak üçin derňew işi başladyldy

Russiýanyň Irkutsk sebitindäki dikuçar heläkçiliginde 3 adam ýogaldy

TASS habarlar agentliginiň berýän habaryna görä Russiýanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň resmileri düýn ýekşenbe güni ýiten Mi-8 kysymly dikuçaryň daglyk ýerde ýitendigi habar berilipdi.

Dikuçardaky 3 adamyň ählisi heläkçilikde ýogaldy.

Dikuçaryň näme sebäpli ýere gaçandygyny anyklamak üçin derňew işi başladyldy.


Etiketkalar: dikuçar , Irkutsk , Russiýa

Degişli Habarlar