Russiýanyň Irkutsk şäheriniň golaýynda dikuçarlaryň biri bilen aragatnaşyk kesildi

Russiýanyň Irkutsk şäheriniň golaýynda geologik gözleg işlerini geçirýän Mi-8 kysymly dikuçar bilen aragatnaşygyň kesilendigi habar berildi

Russiýanyň Irkutsk şäheriniň golaýynda dikuçarlaryň biri bilen aragatnaşyk kesildi

Rus metbugatynda berilen habarlara görä aragatnaşyk kesilen dikuçaryň içinde 3 adam bardy. 

Mi-8 kysymly dikuçaryň Ust-Kuta diýilen ýerde geologik gözleg işlerini geçirýärdi. 

Gözleg we halas ediş işleriniň Russiýanyň Gyssagly ýagdaýlar ministrligi tarapyndan alynyp barylýandygy habar berildi. 

 


Etiketkalar: dikuçar , Irkutsk , Russiýa

Degişli Habarlar