Eýranda suw sebäpli başlan protest ýörişler dowam edýär

Eýranda kranlardan akýan suwyň hapa bolmagy we suwyň ýygy-ýygydan kesilmegi sebäpli başlan protestler dowam edýär

1003405
Eýranda suw sebäpli başlan protest ýörişler dowam edýär

Eýranyň Huzistan welaýatynyň Hürremşehr şäherinde kranlardan akýan suwyň hapa bolmagy we suwyň ýygy-ýygydan kesilmegi sebäpli başlan protest ýörüşinde Polisiýa işgärleriniň od açmagy netijesinde 4 demonstrantyň ýogalandygy öňe sürüldi.

Eýranyň resmi habarlar agentligi IRNA-nyň berýän habaryna görä Hürremşehir şäherinde kranlardan akýan suwyň hapa bolmagy we suwyň ýygy-ýygydan kesilmegi sebäpli geçirilen protestlere Polisiýa gullugynyň işgärleri berk garşylyk görkezdi.

Sosial mediada Polisiýa gullugynyň işgärleriniň demonstrantlara gözüňi ýaşardýan gaz ulanandygyny, od açandygyny we käbir demonstrantlary ýaralandygyny görüp bolýar.

Wakada 4 demonstrantyň ýogalandygy öňe sürüldi.

Protest wakalarynda näçe adamyň ýaralanandygy we göz tussaglygyna alynandygy barada bolsa resmi beýanat berilmedi.

Beýleki tarapdan Huzistan welaýatynyň Ramhürmüz etrabynda 65 adam zäherlenip, hassahanalara ýüz tutdy. Ýüz tutanlaryň 14-i bejergi astyna alyndy.

Eýranda ýagyşyň we suw çeşmeleriniň azalmagy sebäpli ýüze çykan guyrakçylyk ýurtda suw krizisiniň döremegine sebäp boldy.

Kranlardan hapa ýada duzly suwyň akmagy sebäpli ýaşaýjylar suwy tankerlerden satyn almaga mejbur bolýar.


Etiketkalar: #Eýran , #protest , #suw , #waka

Degişli Habarlar