Gruziýada Premýer ministr Mamuka Baktadzeniň guran täze hökümeti ynam sesini aldy

150 kürsüli Gruziýanyň Parlamentinde geçirlen sese goýulşyga 105 halk deputaty gatnaşdy

996514
Gruziýada Premýer ministr Mamuka Baktadzeniň guran täze hökümeti ynam sesini aldy

Gruziýanyň ozalky Premýer ministri Giorgi Kwirikaşwiliniň bir hepde ozal wezipesinden çekilmeginden soň täze Premýer ministr Mamuka Baktadzeniň guran täze hökümeti ynam sesini aldy.

150 kürsüli Gruziýanyň Parlamentinde geçirlen sese goýulşyga 105 halk deputaty gatnaşdy.

Sese goýulşykda häkimiýetiň başyndaky “Gürji hyýaly” partiýasyndan 99 halk deputatynyň sesi bilen hökümet ynam sesini aldy.

Sese goýulşyga gatnaşan oppozisiadaky “Ýewropaly Gurziýa” partiýasyndan 6 halk deputaty bolsa “garşy” ses berdi.

Oppozisiadaky “Birleşen Milli hereket” bilen “Watansöýüjiler hyzmatdaşlygy” bolsa sese goýulşyga gatnaşmady.

 

 Degişli Habarlar