Owganystanyň Içeri işler ministrligine terror guramasy DAIŞ tarapyndan hüjüm guraldy

Owganystanda terror guramasy DAIŞ-e agza terrorçylaryň ýurdyň Içeri işler ministrligine guran hüjüminde 7 terrorçy öldürildi

Owganystanyň Içeri işler ministrligine terror guramasy DAIŞ tarapyndan hüjüm guraldy

Kabulda birnäçe adamdan ybarat terrorçy topar bombalar we ýaraglar bilen ýurdyň Içeri işler ministrligine hüjüm gurady. 

Ilki bilen kamikaze hüjümçisi ministrligiň girelgesinde üstündäki bombany partlatdy.  

Ondan soň ýaragly we bombaly 7 terrorçy bina girmäge synanyşdy. 

Çaknyşygyň netijesinde hüjümçileriň ählisi öldürildi. 

Hüjümde 1 polisiýa işgäri ýogaldy, 5 polis bolsa ýaralandy. 

 Degişli Habarlar