Fransiýada türklere degişli dükan ýakyldy

Fransiýada türklere degişli dükanyň ýakylmagy netijesinde 1 adam ýogaldy

935110
Fransiýada türklere degişli dükan ýakyldy

Ýerli La Dauphine gazediniň berýän habaryna görä gije Grenobl şäherindäki Ugur dükanynda ýangyn ýüze çykdy.

Howpsyzlyk kameralaryndan dükanyň ýakylandygynyň anyklanandygy we wakanyň bolan ýerine çagyrylan Polisiýa we Ýangyn söndüriji gulluklarynyň işgärleriniň ýangyny söndürendigi, oduň syçyran gapdal tarapdaky dükanyň içindäki 1 adamyň bolsa wakada agyr ýaralanandygy we hassahana alynyp gidilendigi bellendi.

Dükanynda ýatandygy anyklanan bu adamyň alynyp gidilen hassahanada ýogalandygy beýan edildi.

Türkiýäniň Lion şäherindäki Başkonsuly Özgür Çakar tüsseden zäherlenip ýogalan bu adamyň Türkiýäniň raýaty bolmandygyny habar berdi.

Özgür Çakar mundan başgada ýangynyň bilkastlaýyn ýagdaýda ýakylandygynyň tassyklanandygyny habar berdi.

Ýangynda 8 adamyň ýeňil ýagdaýda ýaralanandygy mälim edildi.


Etiketkalar: #Fransiýa , #Grenobl , #ýangyn , #dükan

Degişli Habarlar