BMG Gündogar Gutadaky asuda ilatyň howpsyzlygyna alada bildirýär

Gündogar Gutadaky adamzat pajygyna ünsi çeken Dužarriç “Çörek ýok, agyz suwy ýok”diýdi

935016
BMG Gündogar Gutadaky asuda ilatyň howpsyzlygyna alada bildirýär

BMG-nyň Baş sekretarynyň orunbasary Stephane Dužarriç Siriýada Asada tabynlykdaky güýçleriň gabawy astyndaky Gündogar Gutadaky asuda ilatyň howpsyzlygyna alada bildirýändiklerini aýtdy.

Gündogar Gutadaky adamzat pajygyna ünsi çeken Dužarriç “Çörek ýok, agyz suwy ýok”diýdi.

Dužarriç 11-nji martdan bäri 50 müň adamyň Gündogar Gutany terk edendigini belledi.

Idlibde çaknyşyklaryň möwjemegine alada bildirilýändigini ýatladan Dužarriç ýene-de bir gezek  asuda ilatyň goralmagy çagyryşyny berdi.

 Degişli Habarlar