Saud Arabystany bilen ABŞ “2018 Dostluk” türgenleşigini geçirýär

Saud Arabystany bilen ABŞ-nyň Gury ýer güýçleri “2018 Dostluk” türgenleşigini geçirýär.

927616
Saud Arabystany bilen ABŞ “2018 Dostluk” türgenleşigini geçirýär

Iki ýurduň gury ýer güýçleriniň gatnaşmagynda Saud Arabystanynyň demirgazygynda düýn başlan bilelikdäki harby türgenleşik birnäçe hepde dowam eder.

Iki ýurduň arasynda 4-nji gezek geçirilýän türgenleşik Saud Arabystany bilen ABŞ-nyň arasyndaky harby gatnaşyklary güýçlendirmegi we utgaşyklygy maksat edinýär.

Türgenleşikde döwrebap tehnalogiýa bilen birlikde agyr we orta agyrlykdaky harby enjamlar ulanylýar.

 

 

 

 Degişli Habarlar