Liwiýanyň suw giňişliginde 237 adam halas edildi

Liwiýada Milli ylalaşyk hökümetine degişli harby flot ýurdyň Ez-Zawiýe şäheriniň golaýynda deňizde bosgun 237 adamy soňky pursatda halas etdi

927114
Liwiýanyň suw giňişliginde 237 adam halas edildi

Harby flot tarapyndan berilen ýazmaça beýanatda çiýşirilen 2 gaýykda 44-i zenan 7-si çaga jemi 237 adamyň gark bolmakdan soňky pursatda halas edilendigi mälim edildi.

Halas edilen adamlaryň saglyk gözegçiliginden geçirilendigi we ynsanperwer kömek berilendigi aýdylýan beýanatda Bangladeşiň 2 raýatyndan daşgary bosgunlaryň ählisiniň afrikalydygy habar berildi.

Ýerli we halkara resmi çeşmelere görä Liwiýada dünýäniň 24 ýurdyndan bosgun bar.

Şolaryň 95 göterimi Ortaýer deňizinden Ýewropa geçmek isleýän afrikalylardan ybarat.Degişli Habarlar