ABŞ Eýrana garşy goşmaça harby güýç getirdi

Amerikan goşuny Yrak-İordan serhediniň golaýyndaky Tanif bazasyna 200-den gowrak esger getirdi

926191
ABŞ Eýrana garşy goşmaça harby güýç getirdi

ABŞ Siriýanyň günortasyna harby güýç getirip, Eýranyň garşy harby güýjüniň üssüni ýetirdi

Siriýa-İordaniýa serhedindäki ynamdar çeşmelerden alynan maglumata görä ABŞ soňky hepdelerde Siriýanyň günortasyndaky harby güýçleriniň üssi ýetirildi.

Amerikan goşuny Yrak-İordan serhediniň golaýyndaky Tanif bazasyna 200-den gowrak esger getirdi.

Çeşmeler ABŞ-nyň öňbaşçylygynda döredilen we merkezi İordaniýada ýerleşýän operasion merkeziň Siriýanyň günortasyndaky Eýrana degişli bazalara garşy birnäçe çäre görendigini habar berdi.


Etiketkalar: #harby güýç , #esger , #Eýran

Degişli Habarlar