Gruziýanyň ozalky Prezidenti Saakaşwili göz tussaglgyna alyndy

Gruziýanyň ozalky Prezidenti we Odessanyň ozalky gubernatory Mihail Saakaşwili Ukrainanyň paýtagty Kiýewde göz tussaglygyna alyndy

909091
Gruziýanyň ozalky Prezidenti Saakaşwili göz tussaglgyna alyndy

Ukrainaly wekil Ýuriý Derewýankonyň beren habaryna görä Mihail Saakaşwili Kiýewdäki restoranlaryň birinde göz tussaglgyna alyndy. 

Saakaşwiliniň Ýöriteleşdirilen harby topar tarapyndan göz tussaglygyna alynandygyny aýdan Derewýanko gruzin syýasatçynyň nirä alynyp gidilendigini bilmeýändigini beýan etdi. 

 Degişli Habarlar