Hindistanda söwda merkezleriniň birinde ýangyn boldy

Wakada 2 adam ýogaldy

894563
Hindistanda söwda merkezleriniň birinde ýangyn boldy

Hindistanda söwda merkezleriniň birinde ýüze çykan ýangynda 2 adam ýogaldy. 

Ýerli metbugatda berilýän habara görä ýurdyň gündogaryndaky Günbatar Bengal welaýatyndaky söwda merkezinde şu gün irden enten bilinmeýän sebäbe görä ýangyn ýüze çykdy. 

Söwda merkezindäki 100-den gowrak dükkanyň ýangynda zeper ýetendigi beýan edildi. 

Ýangyn söndürijiler ýangynyň gözegçilik astyna alynandygyny habar berdiler. 

 Degişli Habarlar