“Howpsyzlyk güýçleriňiz sizi azat etmäge gelýär”

Yragyň ýaragly güýçleri terror guramasy DAIŞ-e garşy Siriýa serhedinde uly operasiýa taýarlanýar

833876
“Howpsyzlyk güýçleriňiz sizi azat etmäge gelýär”

Yragyň howa güýçleri terror guramasy DAIŞ-iň gözegçiligi astyndaky etrapçalarda howadan ýaýradan jarnamasynda operasiýanyn başlajakdygyny habar berdi.

Jarnamada “Howpsyzlyk güýçleriňiz sizi azat etmäge gelýär” diýildi.

 Degişli Habarlar