Pakistanyň Bulujystan welaýatyndaky aramgähleriň birinde bomba partlady

Wakada ilkinji kesgitlemelere görä 20 adam ýogaldy

821357
Pakistanyň Bulujystan welaýatyndaky aramgähleriň birinde bomba partlady

Pakistanyň Bulujystan welaýatyndaky aramgähleriň birinde bomba bilen guralan hüjümde 20 adam ýogaldy, 25 adam ýaralandy.

Resmiler hüjümçiniň aramgähiň içine girmäge synanyşandygyny, emma howpszylyk güýçleri tarapyndan gapyda duruzylan mahaly partlamanyň bolandygyny habar berdiler.


Etiketkalar: #Pakistan , #aramgäh , #hüjüm , #bomba

Degişli Habarlar