Terror guramasy DAIŞ Liwiýanyň Kazyýet binasyna hüjüm gurady

Hüjümiň jogapkärçiligini terror guramasy DAIŞ öz üstüne aldy

Terror guramasy DAIŞ Liwiýanyň Kazyýet binasyna hüjüm gurady

Liwiýada Kazyýet binasynda bolan partlamada ilkinji kesgitlemelere görä 3 adam ýogaldy, onlarça adam ýaralandy.

Wakanyň bolan ýeri bolan Misratadaky saglygy goraýyş işgärleriniň beren maglumatyna görä ýaralananlaryň aglabasy kazyýetiň işgärleri.

Hüjümiň jogapkärçiligini terror guramasy DAIŞ öz üstüne aldy.


Etiketkalar: bina , Liwiýa , DAIŞ , hüjüm , kazyýet

Degişli Habarlar