ABŞ we Katar bilelikde harby türgenleşik geçirdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Katar bilelikde harby türgenleşik geçirdiler

794318
ABŞ we Katar bilelikde harby türgenleşik geçirdi

Kataryň Goranmak ministrligine degişli Ruhy ýolbaşçylyk edarasy tarapyndan berilen beýanatda iki ýurdyň arasynda paýtagt Dohada 1 gün dowam eden harby türgenleşigiň çäginde Kataryň we ABŞ-nyň paraşýutçylarynyň erkin bökmek ýaly türgenleşikleri geçirendigi habar berildi.

Beýanatda ady geçen türgenleşigiň iki toparyň arasynda 3 ýyldan bäri dowam edýän meýilnamaly bir hyzmatdaşlygyň netijesidigi bellendi.Degişli Habarlar