Lissabonda uçar heläkçiligi sebäpli 5 adam ýogaldy

Lissabonda uçar dükanyň ulag duralgasyna gaçdy

715030
Lissabonda uçar heläkçiligi sebäpli 5 adam ýogaldy

Lissabonda uçar heläkçiligi sebäpli 5 adam ýogaldy.

Portugaliýanyň paýtagty Lissabonda uçar dükanyň ulag duralgasyna gaçdy.

  Uçar heläkçiliginde 5 adamyň ýogalandygy habar berildi.

 Degişli Habarlar