Donald Trampyň giýewisi Yraga barýar

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň giýewisi Jared Kuşner Yraga barar

704233
Donald Trampyň giýewisi Yraga barýar

Kuşner bilen birlikde ABŞ-nyň Baş ştabynyň başlygy Jozef Danford hem Yraga sapar gurar.

Şol bir wagtda Trampyň maslahatçysy bolan Jared Kuşner saparyny Yrakdaky ýagdaýlary görmek we hökümede goldaw bermek üçin gurar.

Yragyň Premýer minstri Haýdar Al Abadi geçen aý ABŞ-da Donald Tramp bilen duşuşyk geçirdi we terror guramasy DAIŞ-e garşy göreş babatynda goldaw berjekleri barada söz aldy.Degişli Habarlar