Ysraýylly esgerler palestinali bir ýaş oglany öldürdiler

Iýerusalimiň demirgazygyndaky bosgunlaryň Kalendiýa çadyr şäherçesinde bolan wakada şeýle hem 3 adam ýaralandy.

698571
Ysraýylly esgerler palestinali bir ýaş oglany öldürdiler

Ysraýylly resmiler çadyr şäherçäniň girelgesindäki bir ulagyň içindäki palestinalylaryň Ystaýylly esgerlere hüjüm guramagy meýilleşdirendiklerini öňe sürýärler.

Palestinaly resmiler bolsa Ysraýyl tarapynyň ýalan öňe sürmeler bilen dünýäniň gözüniň öňünde palestinalylary öldürýändikelrini belleýärler.

Wakada ýogalan 17 ýaşly palestinaly ýaş oglanyň dogan-garyndaşlary bolsa göz ýaş bolyp oglanyň alynyp gidilen hassahana gitdiler. 

 Degişli Habarlar