Daniýada geçirilen protest ýörişinde çaknyşyk boldy

Daniýanyň paýtagty Kopengagende Ýaşlar öýüniň ýumrulmagynyň 10-njy ýyly sebäpli guralan protest ýörişinde demonsatrantlar bilen polisiýa işgärleriniň arasynda çaknyşyk boldy

682947
Daniýada geçirilen protest ýörişinde çaknyşyk boldy

Protest ýörişinde awtonom diýip atlandyrylýan çepçi ýaşlar bilen polisiýa gullugynyň işgärleriniň arasynda çaknyşyk boldy.

“Öýüň ýumrulmagyny ýatdan çykarmadyk” ýazgyly şygarlary göterýän takmynan 10 müň adam ýörişe geçdi.

Ýörişde demonstrantlaryň käbirleri banklaryň bankomatlaryna we aýnalaryna daş zyňdylar.

Hüjümde 3 banka we birnäçe dükana zeper ýetdi.

Daniýanyň mediasy wakada 8-10 adamyň göz tussaglygyna alynandygyny mälim etdi.Degişli Habarlar