Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar Dohada jemlenişdi

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar Kataryň paýtagty Dohada jemlenişdi

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar Dohada jemlenişdi

Dohada Kataryň Premýer ministri Abdullah Bin Nasyr Al Saniniň ýolbaşçylyk etmeginde Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň Ynsanperwer kömek gaznasynyň çäginde Halkara Ynsanperwer kömek gaznasynyň maslahaty geçirildi.

Maslahatyň çäginde Ierusalymyň goralmagy we yslam dünýäsiniň Ierusalyma goldaw bermegi maksady bilen “Burak jarnamasy” ady bilen ýörite jarnama çap edildi.

Maslahatda İerusalyma we Palestina goldaw bermek, suw meselesiniň çözülmegi we gurama agza ýurtlardaky ýetimleriň mätäçlikleriniň giderilmegi üçin 4 täze ynsanperwer kömek gaznasy döredildi.Degişli Habarlar