Ýewropada ýaşaýan türkler terrory näletleýär

Şenbe güni Germaniýada, Belgiýada we Gollandiýada ýöriş guralar

613191
Ýewropada ýaşaýan türkler terrory näletleýär

Ýewropadaky ýaşaýan türkler terrory nätlemek we demokratiýa goldaw bermek üçin şenbe güni meýdanlara çykar.

Türkiýe hakyndaky tankydy bellikler Ýewropadaky türkleri herekete geçirdi.

Türk jemgyýetçilik guramalary “Terrory näletleýäris, demokratiýany goldaýarys” ady bilen bilelikdäki ýörişiň guralmagy hakynda karar aldy.

“PKK=PÝD=ÝPG=DAIŞ=FETÖ” afişalary bilen şenbe güni Germaniýada, Belgiýada we Gollandiýada ýöriş guralar.

 

 

 Degişli Habarlar