Jo Baýden Türkiýä sapar gurar

ABŞ-nyň Wise-prezidenti Jo Baýden Türkiýä sapar gurar

551359
Jo Baýden Türkiýä sapar gurar

Ak Tam tarapyndan berilen ýazamaça beýanatda Baýdeniň 22-25-nji awgusta aralygynda Latwiýa, Türkiýä we Şwesiýa sapar gurajakdygy habar berilýär.

Beýanatda: “Jo Baýden Türkiýä gurajak saparynyň çäginde Prezident R.T. Erdogan we Premýer ministr Binali Ýyldyrym bilen duşuşyp, ABŞ-Türkiýe gatnaşyklaryny we iki ýurt üçin wajyp bolan beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşar” diýilýär.

Baýdeniň Latwiýa we Şwesiýa gurajak saparynyň çäginde hem ýokary derejeli duşuşyklar geçirjekdigi beýanatda mälim edilýär.Degişli Habarlar