ABŞ- Türkiýäniniň demokratiýa arkaly saýlanan hökümetine goldaw berdi

Goranmak ministriYşyk ABŞ-nyň Goranmak ministri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

533291
ABŞ- Türkiýäniniň demokratiýa arkaly saýlanan hökümetine goldaw berdi

Goranmak ministri Fikri Yşyk ABŞ-nyň Goranmak ministri Kartyr bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Pentagon tarapyndan berlen ýazmaça beýanatda Kartyryň ABŞ-nyň Türkiýäniniň demokratiýa arkaly saýlanan hökümetine goldaw berýändigini ýene-de bir gezek beýan edendigi nygtaldy.

Goranmak minisitri Yşygyň hem Türkiýäniň DAEŞ bilen birlikde ähli terror guramalaryna garşy tutanýerli tutum alyp barmaga dowam etjekdigine aýratyn ünsi çekendigi nygtady.

Beýanatda iki kärdeşiň Injirlik harby bazasyndan DAEŞ-e garşy guralýan operasiýalaryň ähmiýeti hakynda hem pikir alyşandygy ýatladyldy.

 Degişli Habarlar